Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2013

oublierr
Ktoś do kochania, do całowania
Do przytulania w pochmurne dni...
Do rozśmieszania, do pocieszania
Na całe życie ktoś – czyli ty
— Dorota Osińska
Reposted fromaggape aggape viawishyouwerehere wishyouwerehere

March 29 2013

oublierr
0078 89df 390

March 16 2013

oublierr
~ Nagle tak cicho zrobiło się w moim świecie bez Ciebie
Reposted bysweaterWeatherreteknopi

March 09 2013

oublierr
8698 492c 390
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasmutnazupa smutnazupa

March 08 2013

oublierr
Bóg dał nam siebie więc tego nie zmarnujmy.

March 03 2013

oublierr
Daj mi rękę, dam ci serce, bo nie mam nic poza tym. Wiesz Jestem kim jestem, mam zalety i wady. Mam w sobie miłość do rapu i nie ważne są straty. Bo gdy coś kochasz, to hajs to ostatnie na co patrzysz.
Reposted byalittlepieceofheavensuperkalifragalistodekspialitycznie-kinkaaatristelobussiindependentt
2448 ae44 390

sadiistic:

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa
2975 a48d 390

“I think the reason why you understand someone’s pain is because you’re someone who has experienced the same kind of pain.”

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa

March 02 2013

oublierr
Lepiej być nieszczęśliwą samotnie, niż nieszczęśliwą z kimś innym.
— M.M<3
oublierr
Ostatecznie jestem kobietą i bardzo mnie to cieszy.
— M.M<3
2491 18fb 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaimportant important
oublierr
Podobno nieodwzajemnione miłości są najsilniejsze. Pewnie dlatego, że wtedy trzeba kochać za dwoje. 
— 22:07
Reposted fromClary Clary viaimportant important

February 26 2013

oublierr
9737 3ba7 390
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse
oublierr

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia , a nie że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł. 
— kropka.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaitcouldbeworse itcouldbeworse

February 25 2013

oublierr
(...) wszystko, co mam jest w nim zakochane.
— Stachura
Reposted fromMissTake MissTake viadontcomplain dontcomplain
oublierr

Niech ludzie nie znający miłości szczęśli­wej twier­dzą, że nig­dzie nie ma miłości szczęśli­wej. Z tą wiarą lżej im, będzie żyć i umierać.

— W. Szymborska
Reposted fromurszulka urszulka viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 23 2013

oublierr
4421 60a2 390
oublierr
oublierr
6690 55fb 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadontcomplain dontcomplain
oublierr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl